Zangles

Voor zangles hoef je niet al een ontwikkelde zangstem te hebben of de ambitie om ooit op te treden.

Mijn leerlingen hebben om allerlei redenen zangles genomen:

  • Omdat ze op hun koor moeite hadden met hun ademverdeling en/of het goed 'pakken' van hoge tonen
  • Omdat ze bij audities zó zenuwachtig waren dat ze veel minder goed presteerden dan ze in feite konden
  • Omdat ze altijd te horen kregen: “Jij kunt niet zingen” en wilden weten of ze dat dan alsnog konden leren
  • Omdat ze wilden ontdekken wat het best bij hen paste in het kader van een conservatoriumstudie zang (klassieke muziek of lichte muziek)
  • Omdat ze veel 'in hun hoofd zaten' en meer van zichzelf wilden ervaren
  • Omdat ze zo ontzettend van bv. Schubertliederen houden en dat voor hun eigen plezier wilden leren zingen
  • Omdat ze door negatieve leservaringen in het verleden onzeker waren geworden en hun plezier in zingen waren kwijtgeraakt
  • Omdat ze graag op wilden treden

Ooit heeft een leerling van me mij bij iemand aanbevolen 'omdat je ook zo met haar kunt lachen'… Ik geef toe dat dat niets zegt over mijn pedagogische gaven, hoewel…

Kortom, het maakt niet uit om welke reden je wilt zingen en daarin begeleid wilt worden.

Ik vind het trouwens leuk om muziekavondjes te organiseren bij mij thuis. Ik vraag dan vier leerlingen of ze wat zouden willen zingen voor wat bekenden in een gezellige entourage, met een 'borrel' na afloop. Laagdrempelig en ontspannen!

Ook organiseer ik van tijd tot tijd leerlingconcerten in een zaal of kerk, waar iedereen die dat wil (als je echt niet wilt: even goede vrienden!) een aantal liederen ten gehore mag brengen. Ook deze avonden zijn sfeervol en inspirerend, ondermeer door het publiek actief mee te laten doen (een lied aanleren of een 'meezinger' galmen).