Muzikaal Verbeelden


Ontwikkeling en afstemming op jezelf en/of op elkaar

Muziektherapeute Lara Groen en ik begeleiden individuele sessies of groepsbijeenkomsten waarin we kijken en luisteren naar een actuele situatie waar iemand moeite mee heeft. We doen dat niet door erover te gaan praten, maar door letterlijk zichtbaar en hoorbaar te maken welke patronen ten grondslag liggen aan de betreffende situatie. We gebruiken daarvoor muziekinstrumenten.

We zetten aan de hand van muziekinstrumenten de situatie neer, wat al meteen een nieuwe kijk op de zaak geeft. Daarna brengen we de instrumenten gezamenlijk tot klinken (ook als je niet muzikaal bent, kun je geluid voortbrengen), waardoor patronen letterlijk hoorbaar worden.

De gehanteerde werkwijze is ontleend aan de methodiek van de muzieksculpturen, een methode die ontwikkeld is door Jack Verburgt en al op veel plekken succesvol is ingezet.

In het muzikaal verbeelden zijn elementen terug te vinden van de zgn. familieopstellingen, maar er zijn een paar verschillen: bij muzikaal verbeelden kijken we met name naar het actuele moment en laten we een oplossing zonder veel sturing ontstaan.

Er zijn verschillende werkvormen mogelijk:

Intervisie met je team

Iemand in de groep brengt kort en bondig een vraag of een casus in, die vervolgens met muziekinstrumenten wordt neergezet. Bijvoorbeeld een instrument voor een cliënt of een cliëntengroep, een instrument voor zichzelf en één voor bijvoorbeeld de manager die heel anders tegen de situatie aankijkt. Die instrumenten brengen we gezamenlijk tot klinken. Iedereen in de groep wordt actief betrokken in het proces, en kan soortgelijke situaties bedenken waarin hij of zij deze casus herkent. Dit blijkt een verfrissende manier van intervisie, omdat de nadruk minder op bespreken ligt en je creatief en op intuïtieniveau werkt.

Intervisie — met maximaal 8 personen — wordt begeleid door zowel Lara als mij, duurt 2,5 uur en kost € 500,- (excl. BTW, inclusief voorbespreking). Eventuele reiskosten en/of kosten voor locatiehuur en catering niet meegerekend. Dit is een prijsindicatie, neem voor een op maat gemaakte offerte contact met ons op.

Mogelijk betaalt de werkgever mee aan intervisie- of groepssessies, bijvoorbeeld vanuit een scholingsbudget. De organisatie kan ook de totale scholing voor zijn rekening nemen, wijst u hen daar gerust op.

Neem contact op
Groepssessie

Bij een groep denken we aan allerlei samenstellingen van 2 tot 8 personen. Afhankelijk van de vraag kan er zowel eenmalig als gedurende een korte periode (max. 5 sessies) gewerkt worden. Bijvoorbeeld:

  • Vrienden of partners die een persoonlijke of relatiegerichte vraag willen inbrengen.
  • Een groep vrienden, collega’s of studenten, die bijvoorbeeld de groepsdynamiek wil onderzoeken, of waarin de deelnemers naar hun plek in de groep willen kijken, meer begrip voor zichzelf en/of voor de ander willen ontwikkelen.
  • Een groep waarin de deelnemers elkaar niet kennen (bijvoorbeeld uit een buurthuis, inloophuis, kerkelijke gemeente of yogacentrum), maar een gezamenlijk of een persoonlijk thema willen onderzoeken, zoals een levensfase of de impact van een grote gebeurtenis. In het contact met onbekenden kan de drempel lager zijn om persoonlijke dingen aan de orde te stellen.

Afhankelijk van de grootte van de groep, de tijdsduur, de vraag en het aantal sessies berekenen we de kosten voor een groepssessie. Groepssessies worden begeleid door zowel Lara als mij. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een op maat gemaakte offerte.

Mogelijk betaalt de werkgever (mee aan) intervisie- of groepssessies, bijvoorbeeld vanuit een scholingsbudget.

Neem contact op
Individueel traject

Binnen het kader van muziektherapie kan er ook volgens de methodiek van Muzikaal Verbeelden worden gewerkt. Gedurende een korte, afgebakende periode kun je werken aan een eigen thema dat om een oplossing vraagt. Ook hierbij ligt de nadruk meer op 'doen' dan op 'praten'. Begeleid door Lara.

Neem contact op